icon1.png Medik8 Cyprus

70006608

facebook.png

VĚŘÍME V

  • Produkty přinášející specifická řešení
  • Prokázané výsledky
  • Profesionální sílu
  • Vysoce stabilní složení s originálním výzkumem
  • Anti-ageing filozofii pro každou ženu
  • Aktivní látky bezpečné pro pokožku, které minimalizují její podráždění
  • Laboratorní kvalitu a zároveň “ruční výrobu v malých sériích“
  • Zelenou chemii & obaly přátelské k životnímu prostředí

 

100% profesionální řada byla uvedena na trh v roce 2009. Název Medik8 vznikl podle našeho prvního velmi oblíbeného produktu, Red Alert®, krému proti začervenání pokožky obsahujícím 0,8 % vitamínu K.

Dnes je cílem Medik8 přinášet nejlepší řešení pro specifické problémy s pletí, zaručit nejvyšší kvalitu, plnit své sliby a být dokonalými odborníky na zdravou pleť.

CHIRÁLNĚ SPRÁVNÉ MOLEKULY

chirality-icon.jpgPROČ JE TVAR MOLEKUL AKTIVNÍ LÁTKY DŮLEŽITÝ

Chiralita souvisí se snahou dostat z látek co nejvyšší aktivitu a současně snížit nežádoucí podráždění pokožky. Je proto velmi důležitá v oblasti tvorby účinných kosmetických produktů, jak si vysvětlíme níže. Samotný termín chiralita pochází z řeckého výrazu označujícího ruku.

Molekula může být buď chirální nebo nechirální. Chirální molekula má zrcadlovou formu, pravou a levou. Představte si to snadno na tomto příkladu:

Dvě rukavice vypadají úplně stejně, přesto je nemožné navléci si levou rukavici na pravou ruku. Představte si, že vaše levá ruka představuje biologický kožní receptor a krabice plná párů rukavic znázorňuje krabici plnou aktivních látek. Jelikož polovina krabice obsahuje rukavice, které na levou ruku sedět nebudou, máme ve skutečnosti pouze polovinu aktivních látek, přestože se krabice zdá být plná.

Existují dva důvodu, proč je chiralita tak důležitá.

Za prvé, pokud je aktivní látka ze své povahy dráždivá jako např. kyselina mléčná, nemá smysl zdvojnásobit procentuální zastoupení její D/L formy (kombinaci „levé“ a „pravé“ formy), jestliže víme, že její správná forma je pouze L forma a jsme schopni dosáhnout stejného účinku polovičním procentuálním zastoupením této formy.

Za druhé, je poměrně běžné, že nesprávná forma aktivní látky může mít na pokožku negativní vliv nebo být jednoduše neaktivní.

Nevýhodou chirálně správných molekul jsou vysoké náklady na jejich čištění. Chirálně očištěné aktivní látky stojí 20 x více než 50:50 směsi. Mnoho výrobců používá nesprávné formy molekul aktivních látek, protože si nejsou vědomi důležitosti stereochemie při tvorbě účinných kosmetických produktů a kupují 50:50 směsi. Ty jsou totiž standardním produktem nabízeným velkými chemickými společnostmi.

Medik8 rozumí chiralitě a ve svých produktech vždy používá tu správnou formu aktivních látek.

EKOLOGICKÁ KOSMECEUTIKA

JAK EKOLOGICKÝ PŘÍSTUP POMÁHÁ K LEPŠÍM VÝKONŮM

Naším cílem je minimalizovat dopad na životní prostředí při každé příležitosti. Tato skutečnost je zohledněna ve všech fázích vývoje našich produktů, od prvotních výzkumů po finální výrobu.

green-cosmeceuticals.jpgVěříme v zelenou chemii (vědu zabývající se výrobou složek a tvorbou produktů při použití postupů efektivně využívajících energii), která je šetrná k životnímu prostředí a současně umožňuje výrobu stabilnějších složení produktů kompatibilních s pokožkou. 

Např. tzv. „studené zpracování“ znamená, že mnoho našich produktů je navrženo tak, aby byly míchány při pokojové teplotě za použití dražších emulgátorů, které neucpávají póry. Díky tomu není třeba ohřívat litry vody potřebné k vytvoření emulze, čímž se zabrání produkci obrovského množství emisí CO2. Zároveň si ale uvědomujeme, že výroba v souladu s životním prostředím by neměla ovlivňovat náš primární cíl, a sice výrobu účinných produktů. Proto v případě potřeby používáme ke zpracování i horké směsi.

Medik8 výrobky jsou baleny v obalech nezatěžujících životní prostředí, které omezují plýtvání papírem. Tato loga můžete najít na většině našich balení.

MALOSÉRIOVÁ VÝROBA

PROČ MEDIK8 VĚDCI TRVAJÍ NA VÝROBĚ PRODUKTŮ V MALÝCH SÉRIÍCH 

small-batch-production.jpg

Medik8 vyrábí produkty v malých sériích s cílem zaručit jejich stabilitu, čerstvost a účinnost. Na obrázku můžete vidět výrobního technika Medik8 při práci.

Tento přístup zajišťuje, že jsou produkty funkční a účinné i ve chvíli, kdy se dostanou k zákazníkovi. Bohužel, velké množství nejvíce aktivních molekul většinově používaných v kosmeceutických produktech a běžných produktech péče o pleť, je velmi nestabilní. Pokud ovšem není složení důkladně stabilizováno, aktivita produktu v průběhu času přirozeně klesá.

Dodání čerstvých produktů na trh je pouze jednou z mnoha aktivit, které děláme, abychom zajistili co nejvyšší účinnost Medik8 produktů ve chvíli, kdy se dostanou k zákazníkovi.

UV ZÁŘENÍ A VAŠE POKOŽKA

medik8-uv-philosophy.jpgPROČ JSOU SLUNEČNÍ PAPRSKY NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU STÁRNUTÍ PLETI 

Fotostárnutí je obecný pojem pro negativní projevy na kůži, které jsou přímým důsledkem dlouhodobého vystavování UV záření v průběhu života. Je považováno za nejčastější příčinu stárnutí pleti.

K nejběžnějším projevům fotostárnutí patří „stařecké skvrny“ a další druhy hyperpigmentace, předčasné vrásky a rýhy, zarudnutí pleti, nerovná textura pleti a její nezdravý vzhled.

Jaké jsou škodlivé účinky UV záření?  

1. SPÁLENÍ

Spálení kůže se projevuje jejím otokem, zčervenáním a bolestivostí, které obyčejně následují po nerozvážném vystavování se slunečnímu záření.

UV záření způsobuje poškození buněk. Tělo reaguje na toto poškození zvýšeným přísunem krve do kapilárního řečiště v dermis s cílem dopravit do postižené oblasti buňky, které by škodu napravily. Větší množství krve v kapilárách způsobuje zčervenání – pokud stlačíte spálenou pokožku, ta zbělá a následně opět zčervená, jak se kapiláry znovu naplní.

Otok je výsledkem naprosté absence ochrany před sluncem a je ukazatelem vážného poškození UV zářením.

2. STÁRNUTÍ PLETI

Citlivost pleti na fotostárnutí závisí na její barvě. Obecně, čím jemnější a světlejší pleť, tím je riziko fotostárnutí a problémů s tím souvisejících vyšší.

Co jsou volné radikály?

Volné radikály jsou v souvislosti s péčí o pleť nejčastěji definovány jako vysoce energetické částice, které poškozují kolagen a elastin, oslabují pevnost kůže a narušují její ochrannou bariéru, což vede ke vzniku jemných vrásek a rýh.

Jak se dostávají volné radikály do kůže? 

„Vnitřní“ volné radikály jsou přirozeným vedlejším produktem při přeměně stravy na energii. Tělo je samo schopné bojovat s těmito volnými radikály, a to díky potravinám bohatým na antioxidanty.

„Vnější“ volné radikály mohou být vysoce nebezpečné a jsou považovány za hlavní příčinu předčasného stárnutí pleti. Tyto volné radikály pocházejí nejčastěji z kouření, opalování a znečištěného životního prostředí (např. znečištěný vzduch ve městech a výfukové plyny).

Co je antioxidant?

Antioxidanty jsou hlavní nepřátelé volných radikálů, které negativně působící na pleť. Společně s ochranou proti slunci patří mezi nejdůležitější prvky jakéhokoli programu prevence stárnutí pleti.

Výzkumy potvrzují*, že topicky aplikované antioxidanty mohou pomoci zabránit stárnutí pleti. Fungují tak, že „nasávají“ volné radikály, které se do kůže dostávají z vnějšího prostředí (z UV záření a znečištění) a vnitřního prostředí (jako vedlejší produkt buněčného metabolismu). Antioxidanty přerušují škodlivé řetězové reakce způsobené volnými radikály, a tím zabraňují poškození buněk.

Kromě toho poskytuje vitamín C a další antioxidanty širokou ochranu proti foto-oxidačnímu stresu vyvolanému na kůži, který může podporovat fotostárnutí pleti.

*(Thiele, 2001; Thiele et al, 2001; Podda et al, 2001; Fitzpatrick and Rostan, 2002; Traikovich, 1999; Humbert et al, 2003)

TECHNOLOGIE POSTUPNÉHO UVOLŇOVÁNÍ

JAK MEDIK8 REDUKUJE CITLIVOST KŮŽE NA VYSOCE ÚČINNÉ AKTIVNÍ LÁTKY

Ve spolupráci s partnery z oblasti technologie vyvinul Medik8 jedinečný systém zapouzdření vitamínu A (retinolu) ve svých produktech.

Zapouzdřením reaktivních molekul jako je all-trans-retinol, je dosaženo vyšší stability a čerstvosti a současně dochází k postupnému uvolňování molekul retinolu do pokožky.

Díky pomalým, ale souvislým dávkám aktivní látky napomáhá Medik8 technologie postupného uvolňování pedcházet obvyklému podráždění pokožky, které je způsobenou vysokou koncentrací obsaženého retinolu.

LIPOZOMY A MIKROEMULZE

JAK MEDIK8 ZVYŠUJE PRŮNIK AKTIVNÍCH LÁTEK DO POKOŽKY

liposome-technology.jpgMedik8 produkty obsahují vysoce kvalitní čištěné lehké oleje, které slouží jako nosiče mnoha aktivních látek. Olej má totiž schopnost proniknout do kůže výrazně snáze než voda.

Medik8 používá mikroemulze a lipozomy k ochraně aktivní látky obsažené v produktu a k efektivnímu průniku látky hlouběji do kůže.

Lipozomy představují efektivní technologii pro přenos aktivních látek na bázi vody. Jsou často přirovnávány k mikroskopickým mýdlovým bublinám, které mají uvnitř aktivní látku. Jejich tenký a elastický povrch umožňuje „bublinu“ různě deformovat a vytvořit tak oválný tvar místo přirozeného koule. Z tohoto důvodu jsou lipozomy často nazývány „elastickými váčky“.