icon1.png Medik8 Cyprus

70006608

facebook.png

POHLED DO ZÁKULISÍ:

behind-scenes-1.jpgbehind-scenes-4.jpgbehind-scenes-2.jpgbehind-scenes-3.jpg

elliot-isaacs-medik8.jpgZAKLADATEL

Elliot Isaacs se začal věnovat oboru péče o pleť ve velmi zajímavou dobu. Přímo na počátku revoluce kosmeceutik a v době růstu významu přírodních a organických složek.

Elliot, Absolvent University of Leeds, se vždy zajímal o přírodovědné předměty jako psychologie, farmakologie, biochemie a mikrobiologie – nejspíš proto, že jeho otec byl lékárník a přírodní vědy byly tedy součástí jeho života již od dětství.

Po promoci Elliot 4 roky cestoval po světě. Vrátil se domů s cílem vytvořit produkty péče o pleť vycházející z vědeckého základu a šetrné k životnímu prostředí. Už tehdy existovalo nepřeberné množství přírodních produktů šetrných k životnímu prostředí. Ty ovšem postrádaly jakoukoliv skutečnou účinnost. Na druhou stranu existovalo několik vysoce účinných kosmeceutik, nicméně bez přírodního charakteru balení, konzistence i vůně. Obě tyto kategorie produktů se pro Elliota staly inspirací a zrodila se hlavní myšlenka Medik8: nabídnout vysoce účinná kosmeceutika a současně pamatovat na to, že používání produktů má být zážitkem.

Elliot má více než 12 let zkušeností s vývojem profesionálních produktů péče o pleť a je členem Společnosti kosmetických vědců.

V současnosti je stále významnou součástí výzkumu a vývoje a je často zván jako přednášející na lékařské estetické konference a odborná setkání po celém světě. Technologie v oblasti péče o pleť jsou pro něj vášní. Nicméně, raději než pracovat sám v malé farmaceutické laboratoři svého otce, rozhodl se Elliot vybudovat tým vědců v „kosmetické laboratoři“ obsahující moderní vybavení jako inkubátory, homogenizátory, viskozimetry, odstředivky, digitální ph metry, velmi přesné digitální váhy nebo šestistupňové čističky vody. Jak můžete vidět na obrázku, v laboratořích zůstává i tak stále dostatek prostoru pro chemické skleněné nádobky používané při titraci pro kontrolu kvality antioxidantů.

VÝZKUM A VÝVOJ

Náš závazek k inovacím a výsledkům

medik8-research.jpg

Skutečná inovace je velmi výjimečná, ale u Medik8 je neodmyslitelnou součástí výzkumu a vývoje. Pokládáme za výzvu vytvářet jedinečné produkty pro různá použití a neustále se zlepšovat. Náš tým biochemiků a vědců pracujících na recepturách se snaží překonávat hranice a vyvíjet složení, která dosahují výsledků dříve nedosažitelných.

Každý náš projekt začíná s předpokladem, že nic není nemožné. Efektivita Medik8 produktů je založena na jedinečných inovacích, často představujících dosud neprovedené kombinace aktivních látek a patentované technologie. Ty jsou živnou půdou pro objevování dosud neznámých vlastností látek.

Abychom zaručili vynikající a opakující se výsledky, prochází každý náš produkt testy, při nichž jsou testovány klíčové aktivní látky a jejich správné koncentrace. Nevybíráme si ingredience jenom proto, že jsou momentálně v módě, vybíráme si je, protože opravdu fungují. Kůže člověka se za posledních 100 000 let nezměnila – proto ani my nevyrábíme produkty na základě aktuálních trendů. Co fungovalo v roce 1970, funguje i dnes. Využijeme stejné technologie a uděláme ji elegantnější, než byla. Nakombinujeme ji s novými ingrediencemi, zlepšíme stabilitu produktu a minimalizujeme riziko podráždění pokožky. Vezmeme-li v úvahu všechny tyto faktory, konečným výsledkem je mnohem lepší produkt.

Naše produkty procházejí různými klinickými zkouškami, ale samotné testy probíhají pouze na lidech. Používáme standardní kvantitativní nástroje pro měření výsledků a rovněž kvalitativní odpovědi testovaných osob. Dobrovolníky získáváme prostřednictvím inzerce v místním tisku a plakátů v okolních lékárnách. Je v našem zájmu ujistit se, že vyrábíme nejlepší receptury v porovnání s konkurencí. I díky těmto testům často zjišťujeme, jaké změny je ve složení produktů třeba provést. Soustředíme se na cíl, a to být nejlepšími v každé oblasti péče o pleť.

Konzervační látky jsou nejenom důležité, ale také nezbytné pro bezpečnost. Nicméně se snažíme, aby bylo jejich použití co nejvíce minimalizováno. Každá výrobní série krému nebo gelu Medik8 je testována (nyní již dle EU zákona) na mikrobiologickou kontaminaci. Tyto testy by měl provádět každý výrobce kosmetiky bez výjimky. Mnoho společností provádí tyto testy ve svém sídle, což je v pořádku. My ale preferujeme testy v nezávislé akreditované externí laboratoři. Pokud z laboratoře neobdržíme potvrzení, že je daná výrobní série v pořádku, vyřadíme ji a vyrobíme novou. Ač jen zřídka, stává se to, což nám dává impuls zkontrolovat, zda je u nás v laboratořích vše v pořádku. Naším cílem je vyrábět kosmeceutika nejvyšší kvality a čistoty.

Neustále sledujeme nové výzkumy a publikace a snažíme se vyvíjet produkty obsahující nové efektivní ingredience.

Výroba

manufacturing-medik8.jpgNáš závazek kvality

Náš závazek kvality při vývoji nových produktů je úzce spjatý s výrobou. Výzvou pro náš tým je vyrobit technicky dokonalé produkty vyvinuté našimi biochemiky a ujistit se, že každý produkt je stále účinný stejně jako původní složení.

Naši zaměstnanci jsou vedeni ke vzájemné spolupráci a neustálému zlepšování výrobních postupů a procesů. Jsme otevření nápadům a myšlenkám přicházejícím z každé úrovně naší společnosti. Klademe velký důraz na detail od inovace až po vytvoření produktu.

Přijímáme osvědčené postupy z příbuzných oborů jako je lékařství nebo farmacie a využíváme je při naší práci. Výsledkem jsou produkty vytvořené lidmi, kteří kladou důraz na jejich nejvyšší kvalitu a stabilitu.

OBCHOD & MARKETING

Náš závazek ke vzdělávání

medik8-education.jpg

Náš obchodní a marketingový tým představuje více jak 40 let zkušeností v kosmeceutickém odvětví. Viděli jsme přicházet a odcházet nesčetné množství trendů a naučili jsme se, že nic nepředčí důkladný výzkum, důraz na detail a kvalitu výroby. Pouze kombinace těchto tří faktorů může neustále přinášet produkty, které předčí očekávání.

Je velmi v módě hovořit o „vědě“ v péči o pleť, ale my věříme, že plýtvat slovy není tím nejlepším způsobem, jak zaujmout lidi. Vzdělání, které našemu týmu poskytujeme, jeho členům umožňuje pochopit, co vaše pleť opravdu potřebuje. Náš tým pak bude schopný vybrat to nejlepší řešení právě pro vás. Věříme, že toto vzdělání vám umožní ocenit tisíce detailů, které dělají výrobky Medik8 jedinečnými.